Featured post

Kwaliteit van onze Zorgverzekeraars in Kaart.

Zonder Strijkstok geen muziek.

Samen moeten we de Zorg goed en toegankelijk houden. Verzekeraars onderhouden de financeele basis maar vormen ook een imposante kostenpost in de gezondheidszorg. Klanten/patienten kunnen een bewuste keuze maken als de kwaliteit van onze Zorgverzekeraars inzichtelijk wordt gemaakt. Independer en de Consumentenbond hebben daartoe een belangrijke aanzet gegeven. De vrije keuze van Zorgverlener en de prijs van de basispremie zijn natuurlijk belangrijke kwaliteitscriteria, maar een bewuste consument wil meer. Hoe tevreden bent U over de service, hoe kijkt uw eigen huisarts tegen de Zorgverzekeraar aan. Hoe efficient is die zorgverzekeraar, hoeveel reserves zijn er opgebouwd, hoeveel  wordt overgeboekt naar de moedermaatschappij, wat kost de directie, hoeveel mensen werken er nu eigenlijk per 1000 patienten. Deze en vele andere vragen worden systematisch bijgehouden door www.strijkstok.info om een bewuste keuze van Zorgverzekeraar mogelijk te maken, die niet alleen gebaseerd is op de voordelen voor de consument, maar ook inzicht geeft in de ambities en effectiviteit van het werkapparaat van de zorgverzekeraar.

Iedereen wil toch een Zorgverzekeraar die het belang van de patientenzorg centraal heeft staan.